Referent pre sociálne vylúčené komunity

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: referent pre sociálne vylúčené komunity.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady :

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa humanitného zamerania,
 • znalosť zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov,
 • znalosť zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
 • ovládanie práce s PC – MS Office, PowerPoint – pokročilý, Microsoft Outlook, Internet – pokročilý, 
 • vodičský preukaz sk. B,
 • znalosť anglického jazyka – mierne pokročilý,
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.

Iné kritéria a požiadavky:

 • prax v oblasti písania a implementácie projektov,
 • schopnosť samostatne pracovať,
 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • skúsenosti v oblasti administratívy,
 • zodpovedný a spoľahlivý prístup.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Výška mzdy: 900,- Eur

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady do 14.10.2018 emailom na adresu: matej.kundrat@vucke.sk alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Právne a personálne oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.10.2018 09:00
Upravené: 29.05.2021 21:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001