Referent pre sociálne a ekonomické činnosti

LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS, Jilemnického 1707/1, Trebišov oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu „referent pre sociálne a ekonomické činnosti“ s možným nástupom od 01.04.2020.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • stredné odborné vzdelanie
 • úplné stredné odborné vzdelanie
 • ovládanie práce s PC – MS Word, Excel, Outlook na užívateľskej úrovni
 • ovládanie štátneho jazyka
 • predpoklad výkonu práce vo verejnom záujme - bezúhonnosť

Iné kritériá a požiadavky:

 • osobnostné a morálne predpoklady
 • zdravotná spôsobilosť
 • organizačné zručnosti
 • schopnosť pracovať v kolektíve
 • komunikatívnosť, čestnosť, svedomitosť
 • samostatnosť, flexibilnosť, zodpovednosť a dôslednosť
 • diskrétnosť

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Plat:

v zmysle zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov – platová trieda 5, platový stupeň podľa odbornej praxe, od 692,00 €.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť, spolu s požadovanými dokladmi, na adresu zariadenia: LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS, Jilemnického 1707/1, 075 01 Trebišov, do 27.03.2020.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom. Uchádzači budú kontaktovaní telefonicky.

Autor/zdroj: LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS, Jilemnického 1707/1, Trebišov
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.03.2020 10:35
Upravené: 29.05.2021 21:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001