Referent sekretariátu

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že s účinnosťou od 3.3.2022 disponuje voľným pracovným miestom: referent sekretariátu na Odbore sociálnych vecí.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské II. stupňa,
 • pracovné skúsenosti vo verejnej správe výhodou,
 • prax s prácou v administratíve min. 2 roky,
 • ovládanie práce s PC - Microsoft Office, Internet na úrovni pokročilý.

Iné kritéria a požiadavky:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť,
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť,
 • precíznosť, dôslednosť,
 • komunikatívnosť, asertivita,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • diskrétnosť,
 • príjemné vystupovanie,
 • flexibilita.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.

Výška mzdy: od  900,- EUR

Popis pracovného miesta: Vykonávanie činností spojených s vedením spisovej agendy a archiváciou spisov a dokumentov Odboru sociálnych vecí, vedenie sekretariátu Odboru sociálnych vecí, asistentské činnosti podľa pokynov vedúceho odboru, organizačné zabezpečenie zasadnutia Sociálnej komisie pri Zastupiteľstve KSK, práce súvisiace so spracovaním štatistických výkazov, evidencia dochádzky.

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. 

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: kariera@vucke.sk do 04.03.2022 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Právne a personálne oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.02.2022 15:16
Upravené: 24.05.2022 15:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001