Referent pre rozpočet a implementáciu projektov

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že k 1.9.2017 disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu referent pre rozpočet a implementáciu projektov.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady :

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • minimálne päť rokov praxe v oblasti financovania sociálnych služieb,
 • znalosť zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a jeho aplikácia v praxi,
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.

Iné kritéria a požiadavky:

 • práca s počítačom (Word, Excel, Internet Explorer),
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • flexibilita. 

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 122/2013 Z. z.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: Alexandra.Sevcova@vucke.sk do 24.7.2017 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Odbor personálnej práce a odmeňovania
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.07.2017 07:43
Upravené: 29.05.2021 21:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001