Referent riadenia procesov

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že k 3.1.2018 disponuje voľným pracovným miestom: referent riadenia procesov.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • prax aspoň 5 rokov s analýzami vnútorného prostredia organizácií,
 • prax aspoň 5 rokov s analýzami vonkajšieho prostredia organizácií,
 • prax v súkromnom sektore min. 5 rokov,
 • anglický jazyk na komunikatívnej úrovni,
 • všeobecná znalosť problematiky samosprávy vyšších územných celkov,
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.

Iné kritéria a požiadavky:

 • schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť,
 • organizačné schopnosti,
 • komunikatívnosť,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • flexibilita.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 122/2013 Z. z.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: Miroslava.Benova@vucke.sk do 17.1.2018 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Odbor personálnej práce a odmeňovania
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.01.2018 16:00
Upravené: 29.05.2021 21:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001