Referent pre prácu s mládežou

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu referent pre prácu s mládežou.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • úplné stredné vzdelanie,
 • práca s počítačom (Word, Excel, Internet Explorer),
 • vodičské oprávnenie sk. B,
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.

Iné kritéria a požiadavky:

 • schopnosť organizovať podujatia alebo programy v oblasti práce s mládežou,
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • vzťah k práci s mládežou,
 • flexibilita. 

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 122/2013 Z. z.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: Alexandra.Sevcova@vucke.sk do 12.09.2017 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Odbor personálnej práce a odmeňovania
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.09.2017 09:59
Upravené: 29.05.2021 21:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001