Referent online špecialista

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: referent online špecialista

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady :

 • stredoškolské vzdelanie technického zamerania,
 • praktické skúsenosti s tvorbou fotografií, video-produkciou, grafickou postprodukciou do online / offline výstupov;
 • prax v oblasti marketingu výhodou,
 • orientácia v problematike sociálnych sietí, práce s webom,
 • anglický jazyk alebo nemecký jazyk na komunikatívnej úrovni,
 • všeobecná znalosť problematiky samosprávy vyšších územných celkov,
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.

Iné kritéria a požiadavky:

 • schopnosť pracovať v tíme,
 • organizačné schopnosti,
 • komunikatívnosť,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • ochota pracovať v teréne,
 • flexibilita.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Výška mzdy: 900,- €

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady do 30.10.2018 emailom na adresu matej.kundrat@vucke.sk alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Právne a personálne oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.10.2018 16:00
Upravené: 29.05.2021 21:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001