Referent marketingu

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: referent marketingu.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • stredoškolské vzdelanie s maturitou,
 • min. 3 roky praxe v oblasti marketingu,
 • prax min. 3 roky s vedením online, offline alebo eventových kampaní
 • anglický jazyk alebo nemecký jazyk na komunikatívnej úrovni,
 • všeobecná znalosť problematiky samosprávy vyšších územných celkov,
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.

Iné kritéria a požiadavky:

 • schopnosť pracovať v tíme,
 • organizačné schopnosti,
 • komunikatívnosť,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • výborná orientácia v problematike sociálnych sietí, práca s webom a pod.,
 • práca s grafickým softvérom výhodou,
 • flexibilita.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Výška mzdy: 900,- €

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: Miroslava.Benova@vucke.sk do 2.10.2018 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Právne a personálne oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.09.2018 14:00
Upravené: 29.05.2021 21:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001