Referent marketingu

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: referent marketingu.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie
 • niekoľkoročné skúsenosti s tvorbou a riadením marketingových aktivít
 • skúsenosti s prácou s PC, Mac a sociálnymi sieťami
 • skúsenosti s videoprodukciou, tvorbou fotografií a grafickou post produkciou
 • anglický jazyk úroveň B2
 • bezúhonnosť

Popis pracovného miesta:

 • tvorba atraktívnej marketingovej stratégie rozhýbaného kraja
 • realizácia komunikačnej kampane kraja smerom k verejnosti a partnerom
 • realizácia interného marketingu, spolupráca s ostatnými odbormi kraja
 • príprava marketingových materiálov, bulletinov a ďalšej marketingovej dokumentácie
 • participácia na príprave propagačných stretnutí a konferencií
 • klasická taktika: web, sociálne siete, printy, merchandise.

Iné kritéria a požiadavky:

 • strategické myslenie,
 • kreativita,
 • komunikatívnosť,
 • prezentačné zručnosti,
 • ovládať dobrý copywriting,
 • sebadisciplína a samostatnosť,
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • flexibilita.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Výška mzdy: od 1 000,- €

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: kariera@vucke.sk do 6.4.2019 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.03.2019 12:17
Upravené: 29.05.2021 21:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001