Referent kultúry

Košický samosprávny kraj oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu Referent kultúry na Odbore kultúry a cestovného ruchu Úradu Košického samosprávneho kraja.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (spoločenské, ekonomické, humanitné študijné odbory),
 • znalosť legislatívy vo verejnej správe  s dôrazom na správu kultúry,
 • ovládanie práce s PC - Microsoft Office (Excel, Word) – pokročilý,
 • znalosť anglického jazyka  - B2.

Iné kritériá a požiadavky:

 • schopnosť tvorby kvantitatívnych a kvalitatívnych  analýz, vrátane hodnotenia ekonomických a rozpočtových ukazovateľov,
 • skúsenosti s projektovým manažmentom,
 • skúsenosti s copywritingom, marketingom a propagáciou,
 • skúsenosti v oblasti administratívy,
 • schopnosť samostatne pracovať,
 • zodpovedný a spoľahlivý prístup,
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • komunikatívnosť,
 • flexibilita, kreatívne a analytické samostatné myslenie,
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z..

Výška mzdy: od 900,- €

V prípade záujmu o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady do 12.09.2019 emailom na adresu kariera@vucke.sk alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Právne a personálne oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.09.2019 13:00
Upravené: 04.09.2019 13:50

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Kam na strednú školu Dopravné informácie