Referent kultúry

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu: referent kultúry.

Miesto výkonu práce: Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, Kráľovský Chlmec
Termín nástupu: 01. septembra 2019
Pracovný pomer: na dobu určitú od 01. septembra 2019 do 31.augusta 2020
Požadované odborné a kvalifikačné predpoklady: úplne stredoškolské vzdelanie, vysokoškolské I. alebo II. stupňa v odboroch: kulturológia, pedagogika, andragogika

Iné kritéria a požiadavky:

 • aktívna znalosť slovenského jazyka (slovom a písmom)
 • znalosť maďarského a cudzieho jazyka je vítaná
 • skúsenosti v oblasti a tvorby a riadenia projektov
 • skúsenosti s prácou tradičnej ľudovej kultúry
 • skúsenosti s prácou v oblasti kultúry
 • komunikatívnosť a prezentácia výsledkov práce
 • ovládanie s prácou PC (Microsoft Office – Word, Excel, Powerpoint
 • práca s verejnosťou a organizačné schopnosti
 • flexibilita, kreativita, samostatnosť, precíznosť
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom zaujme – bezúhonnosť 
 • prax min. 1 rok vo verejnej správe
 • vodičsky preukaz skupiny AM, B, B1

Platové podmienky:

 • od 629,00 €/brutto
 • v závislosti od dĺžky započítanej praxe, v zmysle ustanovení zákona č. 533/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 63/2018 Z.z.

Požadované doklady:

 • žiadosť
 • štruktúrovaný životopis
 • motivačný list
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: kcmap.kralovskychlmec@gmail.com do 23.08.2019 alebo poštou na adresu:

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia
Boľská 41
077 01 Kráľovský Chlmec

Výberové konanie sa uskutoční na adrese: Nemocničná 1267/9, Kráľovský Chlmec. Termín výberového konania: 27. 8.2019

Autor/zdroj: Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.08.2019 12:26
Upravené: 13.08.2019 12:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról