Referent kultúry

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: referent kultúry.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • minimálne 2 roky  v oblasti správy infraštruktúry kultúrnych zariadení,
 • dôkladná znalosť zákonov a kompetencií vo verejnej správe a ich aplikácie v praxi,
 • schopnosť posudzovania efektívnosti prevádzky a stavu infraštruktúry (vrátane investícií) kultúrnych zariadení,
 • ovládanie práce s PC  - MS Office – úroveň pokročilý,
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.

Iné kritéria a požiadavky:

 • precíznosť, dôslednosť,
 • odolnosť voči stresu,
 • zodpovednosť,
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 122/2013 Z. z.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: Miroslava.Benova@vucke.sk do 20.3.2018 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Odbor personálnej práce a odmeňovania
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.03.2018 16:00
Upravené: 29.05.2021 21:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001