Referent kultúrno-osvetovej činnosti

Spišské kultúrne centrum a knižnica, Spišská Nová Ves informuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pozíciu: referent kultúrno-osvetovej činnosti.

Voľná pracovná pozícia: Referent KOČ
Pracovný pomer: zastupovanie počas MD
Zamestnávateľ: Spišské kultúrne centrum a knižnica, Letná 28, 052 01 Spišská Nová Ves, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
Predpokladaný termín nástupu: 2. 9. 2021
Uzávierka žiadostí: 18. 8. 2021 

Nástupný plat:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov – platová trieda 5, platový stupeň podľa odpracovaných rokov, od  692,00 € pre SŠ; platová trieda 6, platový stupeň podľa odpracovaných rokov, od  757,50 € pre VŠ.

Pracovná náplň:

 • Komplexná starostlivosť o oblasť neprofesionálnej fotografie a filmu
 • Komplexná realizácia a inštalácia fotografických výstav
 • Lektorstvo vzdelávacích aktivít v oblasti neprofesionálnej fotografie a filmu
 • Realizácia súťaží
 • Realizácia projektov

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • ukončené SŠ vzdelanie alebo VŠ v odbore zameranom na oblasť kultúry
 • znalosť jedného cudzieho jazyka
 • vodičské oprávnenie B, B1
 • znalosť programov word, excel, power point

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:

 • osobné predpoklady na výkon práce Referent KOČ:
  prehľad v oblasti kultúrneho diania, vlastná invencia, samostatnosť, systematickosť, schopnosť komplexne zhodnocovať fakty, komunikatívnosť, schopnosť motivovať, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita, schopnosť pracovať v tíme, bezúhonnosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o obsadenie pracovnej pozície
 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom odbornej praxe uchádzača
 • motivačný list
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Autor/zdroj: Spišské kultúrne centrum a knižnica, Spišská Nová Ves
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2021 10:39
Upravené: 19.07.2021 11:11

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról