Referent kultúrno-osvetovej činnosti

Centrum kultúry Košického kraja, Hrnčiarska 9, 040 01 Košice informuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pozíciu: referent kultúrno-osvetovej činnosti.

Miesto výkonu práce: Centrum kultúry Košického kraja, pracovisko Košice
Predpokladaný termín nástupu: v priebehu mesiaca apríl 2022

Nástupný plat:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov – platová trieda 5, platový stupeň podľa odpracovaných rokov, od  692,00 € pre SŠ; platová trieda 6, platový stupeň podľa odpracovaných rokov, od  757,50 € pre VŠ prvého stupňa; platová trieda 7, platový stupeň podľa odpracovaných rokov, od  802,00 € pre VŠ druhého stupňa.

Pracovná náplň:

 • funkcia referenta kultúrno-osvetovej činnosti so zameraním na hudbu (komorná hudba, dychová, zborový spev), evidenciu aktérov kultúry v KSK, projektová činnosť
 • odborno-poradenská, metodická a informačno-dokumentačná činnosť pre kultúrno-osvetové zariadenia a iné právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávajú kultúrno – osvetovú činnosť na území Košického samosprávneho kraja (podľa § 6 od.1 písm. c) zákona 189/2015 Z.z. o kultúrno-osvetovej činnosti),
 • tvorba, realizácia a organizovanie záujmovo-vzdelávacích a súťažných podujatí  regionálneho a krajského charakteru,
 • spolupráca s odbornými pracovníkmi kultúrnych zariadení v KSK pre úseky zborového spevu, komornej a dychovej hudby,
 • realizácia vzdelávacích podujatí na zverenom úseku,
 • realizácia projektov.

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • ukončené SŠ vzdelanie alebo VŠ prvého alebo druhého stupňa (zameranie humanitné alebo spoločenské výhodou)
 • pracovné skúsenosti v oblasti kultúry výhodou
 • vodičské oprávnenie B, B1
 • znalosť programov word, excel, power point.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:

 • osobné predpoklady na výkon práce Referent KOČ:
  prehľad v oblasti kultúrneho diania, vlastná invencia, samostatnosť, systematickosť, schopnosť komplexne zhodnocovať fakty, komunikatívnosť, schopnosť motivovať, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita, schopnosť pracovať v tíme, bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o obsadenie pracovnej pozície
 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom odbornej praxe uchádzača
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu svoju žiadosť a ostatné požadované doklady zašlite poštou do 21.03.2022 na adresu: CKKK, Hlavná 52, 045 01  Moldava nad Bodvou.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Autor/zdroj: Centrum kultúry Košického kraja
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.03.2022 16:08
Upravené: 24.05.2022 15:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine