Referent kontroly projektov

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu referent kontroly projektov.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – ekonomické alebo právnické zameranie,
 • minimálne 3 roky praxe v oblasti verejného obstarávania (nadlimitné a podlimitné zákazky),
 • vodičské oprávnenie skupiny B,
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.

Iné kritéria a požiadavky:

 • komunikatívnosť a schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť, flexibilita,
 • zodpovednosť, presnosť a dôslednosť,
 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Internet Explorer) – pokročilý.

Popis pracovných činností:

 • kontrola dokumentácie z procesu verejného obstarávania pri implementácii projektov
  - ex-ante kontrola po podpise zmluvy o NFP pred vyhlásením VO prijímateľom
  - ex-ante kontrola pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom
  - ex-post kontrola VO
 • vykonávanie verejného obstarávania pre OI SO/RO pre ROP.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 122/2013 Z. z.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: Miroslava.Benova@vucke.sk do 10.6.2015 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Odbor personálnej práce a odmeňovania
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.06.2015 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001