Referent pre komunikačný servis

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že k 1.2.2016 disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu referent pre komunikačný servis.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, zameranie: verejná správa alebo politológia,
 • všeobecná prax a skúsenosti v oblasti verejnej správy alebo štátnej správy,
 • ovládanie práce s PC – Microsoft Office, webové portály, sociálne siete,
 • ovládanie pravidiel pri budovaní vzťahov s verejnosťou,
 • ovládanie fungovania komunikačných nástrojov,
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.

Iné kritéria a požiadavky:

 • schopnosť prezentovať výstupy práce na verejnosti,
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • schopnosť písať spravodajské texty a redigovať ich,
 • komunikatívnosť,
 • precíznosť, dôslednosť,
 • príjemné vystupovanie a základné znalosti spoločenského protokolu.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 122/2013 Z. z.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: Miroslava.Benova@vucke.sk do 26.1.2016 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Odbor personálnej práce a odmeňovania
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Miroslava Beňová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.01.2016 08:30
Upravené: 28.05.2021 16:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001