Referent investícií

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu referent investícií na Odbore projektov a investícií.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – stavebné zameranie,
 • minimálne 2 roky praxe v odbore stavebníctva,
 • znalosť práce s PC – MS Word, Excel, Outlook na užívateľskej úrovni, Cenkros na pokročilej úrovni,
 • základný prehľad z platnej legislatívy v stavebníctve, vo verejnej správe (stavebný zákon, zákon o verejnom obstarávaní, obchodný zákonník a pod.),
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.

Iné kritéria a požiadavky:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť,
 • samostatnosť,
 • flexibilita,
 • zodpovednosť,
 • odolnosť voči stresu,
 • vodičské oprávnenie skupiny B, aktívny vodič.

Popis pracovných činností:

 • zabezpečovanie inžinierskej činnosti v stavebníctve (vybavovanie jednotlivých vyjadrení pre územné a stavebné povolenia, vybavenie územných rozhodnutí, stavebných povolení, zabezpečovanie kolaudačných konaní), projektovej dokumentácie a jej schvaľovanie pre potreby Košického samosprávneho kraja,
 • zabezpečovanie rekonštrukcií, opráv a údržby stavieb vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja,
 • príprava, kontrola a vyhodnotenie rozpočtov na základe výkresovej dokumentácie a výkazov výmer.

Výška mzdy: od  1 000,- €

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. 

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: kariera@vucke.sk do 11.3.2020 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Právne a personálne oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.03.2020 10:03
Upravené: 29.05.2021 21:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001