Referent implementácie projektov

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu referent implementácie projektov.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – ekonomické, humanitné alebo technické zameranie,
 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Internet Explorer) – pokročilý,
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.

Iné kritéria a požiadavky:

 • znalosť anglického jazyka – vítaná,
 • komunikatívnosť a schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť, flexibilita,
 • zodpovednosť, presnosť a dôslednosť.

Popis pracovných činností:

 • zabezpečuje registráciu a kontrolu formálnej správnosti žiadostí o nenávratný finančný príspevok,
 • odborne hodnotí žiadosti o nenávratný finančný príspevok, vypracováva odborné hodnotiace posudky,
 • pripravuje návrh Zmluvy o NFP vrátane príloh, zabezpečuje podpis zmluvy s prijímateľom,
 • zabezpečuje aktualizáciu zmluvy o NFP pri zmenách projektu,
 • zabezpečuje monitorovanie projektov,
 • vkladá údaje do ITMS a zabezpečuje ich aktualizáciu,
 • prijíma záverečnú monitorovaciu správu a pravidelnú ročnú monitorovaciu správu počas doby udržateľnosti projektov ( doba monitorovania projektov).

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 122/2013 Z. z.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: Miroslava.Benova@vucke.sk do 11.6.2015 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Odbor personálnej práce a odmeňovania
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.06.2015 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001