Referent hospodárenia s majetkom

Správa majetku Košického samosprávneho kraja, Tatranská 25, 040 01 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: referent hospodárenia s majetkom.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • skúsenosti v oblasti správy majetku a znalosti týkajúce sa nakladania s majetkom, resp. majetkom tretích osôb a znalosť trhu s nehnuteľnosťami výhodou,
 • ovládanie práce s PC - Microsoft Office,
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.

Iné kritéria a požiadavky:

 • schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť
 • uvažovanie v súvislostiach,
 • schopnosť predvídať a hľadať ciele a riešenia,
 • precíznosť, dôslednosť,
 • komunikatívnosť, asertivita
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • diskrétnosť.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Výška mzdy:

 • minimálne 519,00 EUR (10. platová trieda, 1. platový stupeň v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: ondrej.pastor@vucke.sk do 03.08.2018 alebo poštou na adresu:

Správa majetku Košického samosprávneho kraja
Tatranská 25
040 01 Košice

Autor/zdroj: Správa majetku KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.07.2018 10:00
Upravené: 29.05.2021 21:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001