Referent farmácie

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu referent farmácie.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (výhodou odbor farmácia, zdravotníctvo),
 • výhodou praktická skúsenosť v oblasti správneho konania
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.

Iné kritéria a požiadavky:

 • komunikatívnosť,
 • samostatnosť,
 • dobré organizačné schopnosti
 • odolnosť proti stresu
 • schopnosť sústrediť sa na detaily
 • práca s MS Office (Excel, Outlook),
 • počítačová gramotnosť na úrovni spôsobilej podieľať sa na dlhodobom vývoji úradníckych databáz
 • znalosť slovenského jazyka na výbornej úrovni
 • záujem o verejnú správu
 • všeobecný prehľad v oblasti farmaceutického trhu.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

Výška ponúkanej mzdy: 1 140,- €

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady e-mailom na adresu: matej.kundrat@vucke.sk do 06.06.2018 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Odbor personálnej práce a odmeňovania
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.06.2018 08:00
Upravené: 29.05.2021 21:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001