Referent pre Európske záležitosti

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: referent pre Európske záležitosti, na Oddelení pre Európske záležitosti, Kancelária predsedu.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore politológia, medzinárodné vzťahy, verejná správa, európske štúdia, regionálny rozvoj alebo právo,
 • skúsenosti s prácou v Európskych inštitúciách výhodou,
 • znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni C1,
 • znalosť druhého európskeho jazyka (Nemecký, Francúzsky, Španielsky) výhodou,
 • ovládanie práce s PC – MS Office, Internet.

Iné kritéria a požiadavky:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť,
 • komunikatívnosť, príjemné vystupovanie,
 • zodpovednosť,
 • samostatnosť,
 • lojálnosť,
 • odolnosť voči stresu, flexibilita,
 • organizačné schopnosti.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.

Výška mzdy: od  1 000,- €

Popis pracovného miesta: Administratívne zabezpečenie chodu oddelenia Európskych záležitostí, organizácia stretnutí na Úrade KSK alebo mimo úradu podľa aktuálnej potreby, organizácia pracovných ciest a s nimi spojená administratíva pre oddelenie a Kanceláriu predsedu KSK, príprava podkladov súvisiacich s agendou a činnosťou oddelenia.

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. 

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady do 20.4.2022 emailom na adresu: kariera@vucke.sk alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Právne a personálne oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.04.2022 16:39
Upravené: 24.05.2022 16:01

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine