Referent pre Európske záležitosti

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: referent pre Európske záležitosti.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – politológia, medzinárodné vzťahy, európske štúdia, regionálny rozvoj alebo právnické zameranie,
 • skúsenosti s organizovaním pracovných ciest a stretnutí,
 • znalosť európskej legislatívy a fungovania Európskych inštitúcií,
 • skúsenosti s prácou v Európskych inštitúciách výhodou,
 • angličtina na úrovni C1,
 • ovládanie práce s PC - Microsoft Office,
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.

Iné kritéria a požiadavky:

 • komunikatívnosť, flexibilita,
 • samostatnosť,
 • zodpovednosť,
 • lojálnosť,
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • odolnosť voči stresu,
 • organizačné schopnosti.

Požadované doklady:

 • žiadosť
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Výška mzdy: od 900€

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: kariera@vucke.sk do 31.5.2019 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Personálne oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.05.2019 09:00
Upravené: 29.05.2021 21:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001