Referent pre Európske záležitosti

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: referent pre Európske záležitosti.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore politológia, európske štúdia, regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy, právo a ekonómia
 • ovládanie práce s PC – Microsoft Office
 • Skúsenosti s prácou v Európskych inštitúciách výhodou
 • Znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni C1
 • Znalosť druhého európskeho jazyka (Nemecký, Francúzsky, Španielsky alebo Rusky)
 • Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme - bezúhonnosť

Iné kritéria a požiadavky:

 • schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť
 • organizačné zručnosti,
 • uvažovanie v súvislostiach,
 • schopnosť predvídať a hľadať ciele a riešenia,
 • precíznosť, dôslednosť,
 • komunikatívnosť, asertivita
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • diskrétnosť.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Výška ponúkanej mzdy: od 900,- €

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady do 11.4.2019 emailom na adresu: matej.kundrat@vucke.sk alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Právne a personálne oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.04.2019 15:58
Upravené: 29.05.2021 21:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine