Referent ekonomického úseku

Stredná odborná škola Gemerská 1 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste referenta ekonomického úseku.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
  • prax v oblasti ekonomiky školstva min. 5 rokov (účtovníctvo, WinIBEU, úhrady faktúr, skladové hospodárstvo, inventarizácia)
  • práca s PC – Microsoft Office – pokročilá úroveň

Iné kritériá a požiadavky:

  • schopnosť pracovať v tíme, komunikatívnosť
  • flexibilnosť
  • precíznosť, dôslednosť

Požadované doklady:

  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • žiadosť
  • profesijný životopis
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť o zamestnania a ostatné požadované doklady mailom na adresu: sosgemke@mail.telekom.sk do 11. 03. 2014 alebo poštou na adresu:
Stredná odborná škola
Gemerská 1
040 11  Košice
Košice, 26.02.2014

Kontaktná osoba:
Mgr. Ingrid Sedláková
055/6424371

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.02.2014 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001