Referent pre analýzy a financovanie

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: referent pre analýzy a financovanie, na Odbore sociálnych vecí, Referát pre zariadenia, analýzy a financovanie sociálnych služieb.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického smeru výhodou,
 • pracovné skúsenosti v ekonomickej oblasti min. 2 roky,
 • prax v rozpočtovaní zariadení sociálnych služieb výhodou,
 • ovládanie práce s PC - Microsoft Office, Internet na úrovni pokročilý.

Iné kritéria a požiadavky:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť,
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť,
 • organizačné zručnosti,
 • precíznosť, dôslednosť,
 • komunikatívnosť, asertivita,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • diskrétnosť,
 • kreativita, príjemné vystupovanie,
 • flexibilita,
 • vodičský preukaz skupiny B.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.

Výška mzdy: od  1 000,- EUR

Popis pracovného miesta: Výpočet výšky ekonomicky oprávnených nákladov (EON) a výšku finančného príspevku na klienta na každý druh a formu poskytovanej sociálnej služby na príslušný rozpočtový rok, spracovávanie finančných podkladov (výšku finančného príspevku) pre prípravu zmlúv o poskytnutí finančného príspevku (a úhrady EON) pre poskytovateľov sociálnych služieb na nasledujúci rozpočtový rok.

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. 

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: kariera@vucke.sk do 14.3.2022 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Právne a personálne oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.03.2022 08:27
Upravené: 24.05.2022 15:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001