Projektový manažér RFK

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: Projektový manažér - Regionálna filmová kancelária, na Odbore kultúry.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, preferencia v oblasti spoločenských vied,
 • pracovné skúsenosti v oblasti audiovízie, nových médií, filmového priemyslu, marketingu, kultúrneho a kreatívneho manažmentu,  cestovného ruchu,
 • znalosť anglického jazyka – minimálne B1,
 • ovládanie práce s PC na pokročilej úrovni - Microsoft Office, Internet.

Iné kritéria a požiadavky:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť,
 • organizačné schopnosti,
 • uvažovanie v súvislostiach,
 • schopnosť predvídať a hľadať ciele a riešenia,
 • precíznosť, dôslednosť,
 • komunikatívnosť, asertivita,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • diskrétnosť.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • podklady potvrdzujúce pracovné skúsenosti v oblasti audiovízie, nových médií, filmového priemyslu, marketingu, kultúrneho a kreatívneho manažmentu,  cestovného ruchu a pod.

Výška mzdy: od 1 200,- €

Popis pracovného miesta: Vytváranie podmienok pre rozvoj audiovizuálnej oblasti v regióne. Spolupráca so Slovak Film Commission  a ďalšími stakeholdermi. Poradenské služby. Marketingové aktivity v oblasti audiovízie a filmového turizmu. Analytické činnosti (mapovanie aktérov, lokácií a pod.). Implementácia a vyhodnocovanie samostatných programových aktivít, projektový manažment.

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. 

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: kariera@vucke.sk do 21.3.2022 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Právne a personálne oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.03.2022 15:25
Upravené: 24.05.2022 15:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001