Projektový manažér

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Letná 50, Spišská Nová Ves oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: projektový manažér

Miesto výkonu práce: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Letná 50, Spišská Nová Ves
Predpokladaný termín nástupu: máj 2022
Druh pracovného pomeru: doba určitá jeden rok

Rámcová náplň práce

Riadenie projektov, komplexné zabezpečenie predkladania, kontroly a evidencie projektových  zámerov, návrhy rozpočtov projektov a zabezpečenie zdrojov, návrhy organizácie projektov, koordinácia činností, zabezpečenie analýz, kontrola termínov, prezentácia priebežných a konečných výsledkov, zabezpečovanie povinných príloh k projektovým zámerom, komunikácia so zahraničnými partnermi.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • skúsenosti v oblasti prípravy implementácie a monitorovania projektov financovaných z eurofondov ako aj iných programových schém
 • ovládanie práce s PC – Microsoft Office
 • požadovaná prax 2 roky
 • anglický jazyk - pokročilý: C1

Iné kritéria a požiadavky:

 • samostatnosť, spoľahlivosť
 • analyzovanie a riešenie problémov
 • schopnosť predvídať a hľadať ciele a riešenia
 • precíznosť, dôslednosť, zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • schopnosť zvládať záťažové situácie

Platové podmienky:

 • v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zaradenie do platovej triedy 8  a zaradenie do platového stupňa bude podľa započítanej praxe.

Požadované doklady:

 • žiadosť
 • motivačný list
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. 

Uchádzači o toto pracovné miesto nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: personalne@muzeumspisa.com do 22. apríla 2022 alebo poštou na adresu: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Letná 50, 05201 Spišská Nová Ves.

Predpokladaný termín pohovoru: 25.4.2022 o 9,00 hod.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Autor/zdroj: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.04.2022 10:11
Upravené: 24.05.2022 15:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001