Projektový manažér

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: projektový manažér na Odbore kultúry.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v oblasti spoločenských alebo humanitných vied,
 • pracovné skúsenosti v oblasti projektového manažmentu a  kultúry – v oblasti tradičnej ľudovej kultúry a záujmovo umeleckej činnosti výhodou, 
 • prax v administratívnej oblasti (min. 1 rok) výhodou,
 • znalosť anglického jazyka – min. B2,
 • ovládanie práce s PC na pokročilej úrovni - Microsoft Office, Internet.

Iné kritéria a požiadavky:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť,
 • organizačné schopnosti,
 • uvažovanie v súvislostiach,
 • schopnosť predvídať a hľadať ciele a riešenia,
 • precíznosť, dôslednosť,
 • komunikatívnosť, asertivita,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • diskrétnosť.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

Výška mzdy: od 1 200,- €

Popis pracovného miesta: Projektový manažment, príprava, implementácia a evaluácia projektov. Koordinácia a metodické riadenie kultúrno – osvetovej činnosti v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, vypracovávanie, implementácia, vyhodnocovanie koncepčných materiálov rozvoja kultúrno – osvetovej činnosti a nehmotného kultúrneho dedičstva v KSK. Analýza činnosti a hospodárenia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v oblasti kultúrno – osvetovej činnosti, spracovanie a interpretácia dát. Koordinácia rozvoja tradičnej ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia na území KSK.

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. 

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: kariera@vucke.sk do 21.3.2022 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Právne a personálne oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.03.2022 15:25
Upravené: 24.05.2022 15:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine