Projektový manažér

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že k 1.6.2019 bude disponovať voľným pracovným miestom: projektový manažér.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady :

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • prax v oblasti projektového riadenia min. 2 roky,
 • skúsenosti v oblasti prípravy implementácie a monitorovania projektov financovaných z eurofondov ako aj iných programových schém,
 • ovládanie práce s PC – MS Office,
 • znalosť anglického jazyka – mierne pokročilý,
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.

Iné kritéria a požiadavky:

 • schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť,
 • organizačné schopnosti,
 • uvažovanie v súvislostiach,
 • schopnosť predvídať a hľadať ciele a riešenia,
 • precíznosť, dôslednosť,
 • komunikatívnosť, asertivita,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • diskrétnosť.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Výška mzdy: od 900 EUR

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: kariera@vucke.sk do 22.5.2019 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Personálne oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.05.2019 11:00
Upravené: 15.05.2019 11:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy