Prevádzkový pracovník ekon. úseku – Majetkár

Divadlo Thália Színház, Timonova 3, 040 01 Košice oznamuje, že disponuje s voľným pracovným miestom Prevádzkový pracovník Ekon. úseku – Majetkár.

Miesto výkonu práce : Timonova 3, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: 1.9.2021

Požiadavky na zamestnanca:

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

 • úplné stredné vzdelanie
 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa,
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • ovládanie maďarského jazyka podmienkou,
 • ovládanie práce s PC Office (Word, Excel, Outlook, Internet),
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť

Pozícia je vhodná pre absolventa: Áno

Mzdové podmienky (brutto):

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy a  odpracovaných rokov.

Od 640,-  EUR/mesiac, a po skúšobnej dobe osobný príplatok.

Informácie o pracovnom mieste:

 • samostatná odborná práca v oblasti správy majetku a nakladania s majetkom
 • riadenie a kontrola dodržiavania zmluvných, resp. nájomných podmienok
 • sledovanie legislatívnych zmien a v súvislosti s nimi so zavádzaním potrebných opatrení
 • agenda správy majetku (zaradenie, vyradenie, odpisy, operatívna evidencia)
 • zabezpečovanie vybranej investičnej činnosti týkajúcej sa majetku a správy majetku
 • zabezpečovanie inventarizácie
 • evidencia vykonaných kontrol, opráv, zásahov, revízií na spravovaných budovách
 • evidencia technickej dokumentácie spravovaných objektov
 • príprava podkladov pre fakturáciu
 • vykonávanie administratívnych a bežných obchodných záležitostí pri správe majetku
 •  

Informácie o výberovom konaní:

Kontaktovať budeme iba úspešných kandidátov, alebo ktoré spĺňajú uvedené kritéria!
Termín  pre zasielanie životopisov: do 11.8.2021 vrátane

Predpokladaný termín výberového konania: 17.8.2021


Vyhovujúce životopisy je potrebné zasielať e-mailom: office@thaliaszinhaz.sk

Iné kritériá a požiadavky:

 • prax v  odbore vo verejnej správe alebo príspevkovej organizácii - výhodou
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť
 • komunikatívnosť
 • precíznosť, dôslednosť,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • schopnosť rozmýšľať v súvislostiach
 • diskrétnosť.

Požadované doklady:

 • životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z..

GDPR

osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Stručná charakteristika zamestnávateľa:

Košické Divadlo Thália Színház je národnostným divadlom. Okrem maďarského obecenstva Slovenska, sa snaží osloviť každého milovníka divadla, divadelného kritika, či diváka bažiaceho po zábave, či duchovnom alebo estetickom dobrodružstve na oboch stranách hraníc. V súčasnosti je najsevernejším maďarsko jazyčným zájazdovým divadlom Európy.

Počet zamestnancov: 25-50 zamestnancov

Adresa spoločnosti: Divadlo Thália Színház, Timonova 3, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto

Kontakt:

Kontaktná osoba: Anikó Gergely
Tel.: +421556225867
E-mail: office@thaliaszinhaz.sk

Autor/zdroj: Divadlo Thália Színház
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 23.07.2021 08:00
Upravené: 23.07.2021 11:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról