Právnik

Správa majetku Košického samosprávneho kraja, Tatranská 25, 040 01 Košice, oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu právnik.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo
 • prax v právnej oblasti najmenej 3 roky
 • skúsenosti v oblasti správy majetku a znalosti týkajúce sa nakladania s majetkom, resp. majetkom tretích osôb výhodou
 • ovládanie práce s PC – Word, Excel, Internet, ASPI
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť

Iné kritéria a požiadavky:

 • kreatívnosť,
 • komunikatívnosť,
 • zodpovednosť,
 • samostatnosť,
 • lojálnosť,
 • odolnosť voči stresu, flexibilita,
 • organizačné schopnosti
 • diskrétnosť
 • spoľahlivosť

Požadované doklady:

 • žiadosť
 • štruktúrovaný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Výška mzdy: od 1.000,- €

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady do 22.05.2019 emailom na adresu ondrej.pastor@vucke.sk alebo poštou na adresu:

Správa majetku Košického samosprávneho kraja
Tatranská 25
040 01 Košice

Autor/zdroj: Správa majetku KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.05.2019 09:00
Upravené: 29.05.2021 21:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001