Právnik

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu právnik na odbore správy majetku KSK.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo
 • prax v právnej oblasti najmenej 1 rok
 • skúsenosti v oblasti správy majetku a znalosti týkajúce sa nakladania s majetkom, resp. majetkom tretích osôb výhodou,
 • ovládanie práce s PC – Word, Excel, Internet, ASPI
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť

Iné kritéria a požiadavky:

 • kreatívnosť,
 • komunikatívnosť,
 • zodpovednosť,
 • samostatnosť,
 • lojálnosť,
 • odolnosť voči stresu, flexibilita,
 • organizačné schopnosti

Požadované doklady:

 • žiadosť
 • štruktúrovaný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.

Výška mzdy: od 1 000,- €

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady do 24.3.2019 emailom na adresu matej.kundrat@vucke.sk alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Odbor personálnej práce a odmeňovania
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.03.2019 09:00
Upravené: 29.05.2021 21:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001