Pracovníčka výdajne školskej kuchyne

Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves zverejňuje informácie o voľných pracovných miestach na pracovnú pozíciu pracovníčka výdajne školskej kuchyne - s nástupom od 1. 8. 2019 na 50% úväzok.

Kvalifikačné predpoklady:

 • vyučený v odbore kuchár alebo iný potravinárky odbor s výučným listom
 • iné vzdelanie, predložiť osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti
 • zdravotný preukaz

Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť,
 • manuálna zručnosť,
 • zdravotná spôsobilosť
 • skúsenosti s výdajom jedál

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania 

Iné:

 • je možné doplniť 50% úväzok so Strednou odbornou školou drevárskou v Spišskej Novej Vsi

Platové podmienky:

 • v zmysle ustanovení zákona č. 318/18 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 533/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - v sume 520 - 624,- EUR (plný úväzok)

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi musí  byť doručená na adresu školy najneskôr do 30. júna 2019.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Iovdijová, riaditeľka školy
Telef. kontakt: 053/4421757, mobil: 0905 702523
email: oasnvsk@gmail.com

Autor/zdroj: SOŠ ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.04.2019 14:00
Upravené: 29.05.2021 21:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001