Pracovníčka v prevádzke – pomocná sila v kuchyni

Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste - pracovníčka v prevádzke (pomocná sila v kuchyni) s možným nástupom ihneď.

Voľné pracovné miesto: pracovníčka v prevádzke – pomocná sila v kuchyni
Úväzok: plný pracovný úväzok
Doba nástupu:  nástup možný ihneď
Pozícia:   pracovníčka v prevádzke – pomocná sila v kuchyni
Názov a adresa zamestnávateľa: Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice – školská jedáleň
Kontakt: sekretariat@srobarka.sk, 055/6221951
Kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa

Platové podmienky:

  • 480.- Eur  v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z.z

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie o dosiahnutom vzdelaní
  • osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pre prácu s potravinami
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať  e-mailom na  adresu sekretariat@srobarka.sk do 1.10.2018. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Autor/zdroj: PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.09.2018 10:00
Upravené: 29.05.2021 21:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001