Pomocný vychovávateľ

Školský internát, Medická 2, 040 11 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: „pomocný vychovávateľ“ s nástupom: ihneď.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené stredoškolské vzdelanie.

Osobnostné predpoklady:

 • samostatnosť, zodpovednosť,
 • spoľahlivosť,
 • komunikatívnosť,
 • flexibilita,
 • ochota pracovať v nočných zmenách.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť.

Platové zaradenie a plat:

 • v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 662,- Eur brutto + príplatky za nočnú prácu a nedeľu.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť o zamestnanie a ostatné požadované doklady do 16. 09. 2019  mailom na adresu: sekretariat@simedke.sk  alebo poštou na adresu: Školský internát, Medická 2 040 11 Košice.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Autor/zdroj: Školský internát Medická 2 Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.09.2019 15:38
Upravené: 09.09.2019 16:20

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Kam na strednú školu Dopravné informácie