Pomocná sila v ŠJ

Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: pomocná sila v ŠJ.

Voľné pracovné miesto na dobu: určitú do 31. 12. 2018.
Pozícia: pomocná sila v ŠJ
Názov zamestnávateľa: Stredná odborná škola drevárska, Spišská Nová Ves
Adresa zamestnávateľa: Filinského 7, 052 01  Spišská Nová Ves
Kontakt: 053/4424246, sosd@sosdsnv.sk

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • stredné odborné vzdelanie
 • bezúhonnosť
 • odborná spôsobilosť pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností (hygienické minimum)
 • zdravotný preukaz

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • kópia dokladu o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epid. závažných činností
 • kópia dokladu zdravotného preukazu

Plat:

 • V súlade so  zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov
 • Výška mzdy 480,00 €

Autor/zdroj: Ing. Vladimír Jančík, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.11.2018 13:00
Upravené: 29.05.2021 21:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001