Pomocná sila do kuchyne

SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice zverejňuje informácie o voľnom pracovnom mieste – pomocná sila do kuchyne s nástupom od 01.09.2018.

Názov a adresa zamestnávateľa: 
SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice; Hlavná 113, 04001 Košice

Kontakt: spsdke@spsdopke.edu.sk, t.č.: 055/7277011, 055/7277012

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

  • ukončené odborné vzdelanie,
  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • ovládanie štátneho jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

  • osobnostné a morálne predpoklady.

Platové zaradenie a plat:

  • v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z. z.; platová tarifa – pracovná trieda dva, platový stupeň 12, plat vo výške 430,50 eur (s dofinancovaním do min. mzdy 480 eur).

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi musí byť doručená na adresu školy najneskôr dňa 22.08.2018 do 12.00 hod. poštou, e-mailom alebo osobne.

Na pracovný pohovor (24.08.2018) budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Autor/zdroj: Ing. Peter Parimucha, PhD., riaditeľ
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.08.2018 10:00
Upravené: 29.05.2021 21:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine