Pomocná kuchárka v ŠJ

Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves informuje o voľnom pracovnom mieste - pomocná kuchárka v ŠJ.

Pozícia: pomocná kuchárka v ŠJ
Voľné pracovné miesto na dobu: neurčitú s nástupom od 1. 8. 2019
Rozsah úväzku: 50 %
Názov zamestnávateľa: Stredná odborná škola drevárska, Spišská Nová Ves
Adresa zamestnávateľa: Filinského 7, 052 01  Spišská Nová Ves
Kontakt: 053/4424246, sosd@sosdsnv.sk

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce:

 • stredné odborné vzdelanie, vyučený v odbore kuchár
 • bezúhonnosť
 • odborná spôsobilosť pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností
 • zdravotná spôsobilosť (vstupná lekárska prehliadka)

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • kópia dokladu o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epid. závažných činností
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Plat:

 • V zmysle zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • výška platu 318,50 € pri 50% úväzku

Iné:

 • je možné doplniť 50% úväzok so Strednou odbornou školou ekonomickou v Spišskej Novej Vsi

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi musí byť doručená na adresu školy najneskôr do 30. júna 2019.

Autor/zdroj: Ing. Vladimír Jančík, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.04.2019 11:00
Upravené: 29.05.2021 21:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001