Pomocná kuchárka

Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec, informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: pomocná kuchárka s nástupom od 1. 9. 2021.

Pozícia: Pomocná kuchárka

Voľné pracovné miesto s dobou nástupu: od 1. 9. 2021

Úväzok: 30 hodín týždenne

Pracovný pomer: na dobu určitú od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022

Miesto výkonu práce: Gymnázium-Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec

Dátum predpokladaného nástupu: 1. 9. 2021

Kvalifikačné predpoklady: minimálne ukončené nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie

Platové podmienky: Zamestnanec bude ohodnotený na základe zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov verejnej správy

Iné kritéria a požiadavky:

 • zdravotná spôsobilosť
 • osvedčenie odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažnú činnosť
 • 2 roky prax
 • skúsenosti s výdajom jedál v podniku spoločného stravovania
 • schopnosť pracovať v kolektíve
 • fyzická zdatnosť
 • komunikačné zručnosti, trpezlivosť, flexibilita
 • samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • fotokópie o dosiahnutom vzdelaní a odbornej spôsobilosti (vysvedčenie, výučný list, maturitné vysvedčenie, osvedčenie)
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou na adresu: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, elektronicky na e-mail: gymkch@gymkch.sk, najneskôr do 16. 8. 2021.

GDPR

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov

Kontaktná osoba :

PaedDr. Gabriel Dobos, riaditeľ školy

Telefón:  056/63 215 39 / e-mail: gymkch@gymkch.sk

Autor/zdroj: PaedDr. Gabriel Dobos, Riaditeľ školy
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 08.07.2021 08:00
Upravené: 08.07.2021 13:58

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról