Pedagogický zamestnanec – učiteľ

Na základe § 11a ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy informáciu o voľnom pracovnom mieste:

Voľné pracovné miesto: pedagogický zamestnanec – učiteľ

Úväzok:

  • 10 vyučovacích hodín týždenne – biológia
  • 3 vyučovacie hodiny týždenne – občianska náuka
  • 1 vyučovacia hodina týždenne - fyzika

Dátum nástupu: 01.09.2019

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa zamerané na vyučovanie predmetu biológia, občianska náuka, fyzika

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť
  • životopis
  • doklady o nadobudnutí vzdelania
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Plat: od 483.- € do 756.- € v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe

Kontakt:

  • t.č.: 053/4472315
  • email: gymkromp@gmail.com

Záujemcovia o voľné pracovné miesto sa môžu hlásiť do 09.07.2019 vrátane do 14,00 hod.

Autor/zdroj: PaedDr. Darina Dudičová, riaditeľka
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.06.2019 09:00
Upravené: 25.06.2019 14:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah 30 rokov po ...