Školstvo

19.07.2024

Majster odbornej výchovy autoopravár – mechanik

       

Riaditeľ Strednej odbornej školy techniky a služieb, Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves prijme do pracovného pomeru majstra odbornej výchovy...

 
18.07.2024

Majster/ka odborného výcviku - praktická žena

       

Riaditeľka Strednej odbornej školy dopravy a služieb, Mierová 727, 072 22 Strážske, informuje o voľnom pracovnom mieste v počte 1 na pracovnú pozíciu:...

 
18.07.2024

Vedúci školskej jedálne

       

Škola v prírode, Kysak informuje o voľnom pracovnom mieste pre vedúceho školskej jedálne Školy v prírode v Kysaku.

 
17.07.2024

Učiteľ/ka nemeckého a slovenského jazyka

       

Obchodná akadémia, Watsonova 61, 040 01 Košice v zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o...

 
16.07.2024

Učiteľ/učiteľka elektrotechnických predmetov

       

Riaditeľ Strednej odbornej školy agrotechnickej – Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú...

 
16.07.2024

Školník - údržbár

       

Riaditeľ Strednej odbornej školy agrotechnickej – Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava n/B informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu:...

 
16.07.2024

Učiteľ/učiteľka matematiky, fyziky a informatiky

       

Riaditeľ Strednej odbornej školy agrotechnickej – Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú...

 
16.07.2024

Učiteľ slovenského jazyka a literatúry

       

Gymnázium-Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec v zmysle §84 odsek 1 zákona NR SR č 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v...

 
15.07.2024

Sekretárka

       

Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce 282, Prakovce, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste.

 
15.07.2024

Učiteľ/ka s aprobáciou informatika v kombinácii s ďalším predmetom

       

Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka všeobecno-vzdelávacích predmetov s aprobáciou informatika...

 
12.07.2024

Upratovačka

       

Gymnázium, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu upratovačka na 100 % úväzok s možným nástupom od 1.9.2024...

 
11.07.2024

Učiteľ/ka s aprobáciou občianska náuka v kombinácii s ďalším predmetom

       

Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka všeobecno-vzdelávacích predmetov s aprobáciou výchova k...

 
08.07.2024

Pomocná sila v kuchyni

       

Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu:

 
08.07.2024

Kuchárka

       

Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu:

 
04.07.2024

Učiteľ(-ka) 1 z predmetov ANJ/SJL v kombinácii s 1 z predmetov OBN/DEJ

       

Riaditeľ Gymnázia, SNP 1, Gelnica prijme do pracovného pomeru pedagogického zamestnanca na pozíciu učiteľ(-ka) 1 z predmetov ANJ/SJL v kombinácii s 1 z...

 
04.07.2024

Majster odbornej výchovy - kuchár, čašník, servírka

       

Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: majster odbornej výchovy pre odborný výcvik a odbornú prax...

 
04.07.2024

Učiteľ odborných predmetov zameraných na strojárstvo

       

Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, 040 01 Košice v zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných...

 
04.07.2024

Učiteľ odbornej praxe – strojárstvo, strojné obrábanie, ručné spracovanie kovov

       

Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, 040 01 Košice v zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných...

 
04.07.2024

Školský špeciálny pedagóg

       

Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu – Školský špeciálny pedagóg od...

 
04.07.2024

Kuchár/kuchárka

       

Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice, Opatovská cesta 7, 040 01 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste zamestnankyne v školskej jedálni – kuchár/kuchárka ...

 
03.07.2024

Učiteľ/ka nemeckého jazyka

       

Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice informuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pozíciu: Učiteľ/ka strednej školy

 
03.07.2024

Vodič/ka školského autobusu

       

Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyuč. jaz. maď., Kuzmányho 6,041 74 Košice informuje v zmysle Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých...

 
03.07.2024

Majster odbornej výchovy – strojárstvo

       

Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce informuje v zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z. a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických...

 
02.07.2024

Školský psychológ

       

Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, 071 92 Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste na 100% pracovný úväzok , s predpokladaným nástupom...

 
01.07.2024

Učiteľ matematiky, informatiky a biológie

       

Obchodná akadémia, Polárna 1, 040 12 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľa/učiteľky všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou matematika -...

 
01.07.2024

Učiteľ anglického jazyka

       

Obchodná akadémia, Polárna 1, 040 12 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľa/učiteľky všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou anglický jazyk s...

 
01.07.2024

Učiteľ anglického jazyka a odborných ekonomických predmetov

       

Obchodná akadémia, Polárna 1, 040 12 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľa/učiteľky anglického jazyka a odborných ekonomických predmetov s nástupom...

 
01.07.2024

Školský psychológ

       

Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, 071 92 Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste na 100% pracovný úväzok , s predpokladaným nástupom...

 
24.06.2024

učiteľ/ka odborných informatických predmetov

       

Stredná odborná škola informačných technológii Ostrovského 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka odborných informatických predmetov s nástupom...

 
24.06.2024

Referent/ka pre pokladňu a sklad

       

Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice oznamuje, že od 01. 08. 2023 má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu Referent/ka pre pokladňu a...

 
24.06.2024

Učiteľ/učiteľka Matematiky

       

Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu – Učiteľ/učiteľka Matematiky na dobu...

 
24.06.2024

Školský psychológ

       

Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu – Školský psychológ od 01.09.2024 na...

 
19.06.2024

Školský špeciálny pedagóg

       

Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice, v súlade s § 84 ods. 1 Zákona č 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a...

 
18.06.2024

Psychológ

       

Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice, v súlade s § 84 ods. 1 Zákona č 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a...

 
12.06.2024

Učiteľ informatiky

       

Riaditeľka Strednej športovej školy , Trieda SNP 104, Košice zverejňuje informácie o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu:

 
12.06.2024

Učiteľ anglického jazyka

       

Riaditeľka Strednej športovej školy, Trieda SNP 104, Košice zverejňuje informácie o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu:

 
13.05.2024

Vedúci/ca školskej jedálne

       

Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnej pozícii vedúci/ca školskej jedálne s...

 
04.04.2024

Učiteľ/ka

       

Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, informuje o voľnom pracovnom mieste Učiteľ/ka.

 

Archív neaktuálnych oznamov

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.01.2024 10:10
Upravené: 14.06.2024 17:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001