Manažér/Manažérka kultúry

Spišské kultúrne centrum a knižnica, Spišská Nová Ves informuje, že disponuje voľným pracovným miestom:

Voľné pracovné miesto: Manažér/Manažérka kultúry

Pracovný pomer: na dobu určitú (jeden rok)

Zamestnávateľ: Spišské kultúrne centrum a knižnica, Letná 28, 052 01 Spišská Nová Ves, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

Predpokladaný termín nástupu: 1. 9. 2024

Uzávierka žiadostí: 31. 7. 2024 

Nástupný plat:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov - platová trieda 6, platový stupeň podľa odpracovaných rokov, od  919,50 € pre VŠ, osobný príplatok po 3 mesiacoch.

Pracovná náplň:

 • Komplexná starostlivosť o oblasť hovoreného slova v regióne Spiš, príprava podujatí a vzdelávacích aktivít v tejto oblasti
 • Komplexná starostlivosť o oblasť neprofesionálneho divadla v regióne Spiš, príprava podujatí a vzdelávacích aktivít v týchto oblastiach
 • Príprava a realizácia projektov
 • Marketing a PR

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • ukončené VŠ vzdelanie najlepšie humanitného zamerania
 • znalosť jedného cudzieho jazyka /angličtina alebo nemčina/ úroveň B
 • vodičské oprávnenie B, B1, aktívny vodič
 • znalosť programov Word, Excel, PowerPoint
 • znalosť práce na sociálnych sieťach (FB, Instagram) a internete

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:

Osobné predpoklady na výkon práce:

 • prehľad v oblasti kultúrno-spoločenského diania v celoslovenskom priestore a zvlášť v regióne Spiš, orientácia v problematike hovoreného slova hlavne v regióne Spiš, prehľad v oblasti neprofesionálneho divadla v regióne Spiš, organizačné schopnosti, schopnosť pracovať v tíme, vlastná invencia, samostatnosť, systematickosť, schopnosť komplexne zhodnocovať fakty, komunikatívnosť, schopnosť motivovať, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita, bezúhonnosť

Zoznam požadovaných dokladov a písomností:

 • žiadosť o obsadenie pracovnej pozície
 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom odbornej praxe uchádzača
 • motivačný list
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Uchádzač o túto pracovnú pozíciu zašle všetky požadované dokumenty do 31. júla  2024 a to mailom na adresu: osvetasnv@skcak.sk.
Kontaktná osoba: Antónia Babiková
Tel.: +421 53 44 24 092

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Mgr. Monika Tkáčová, riaditeľka, Spišské kultúrne centrum a knižnica
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.04.2024 09:47
Upravené: 16.04.2024 09:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001