Referent pre zahraničné vzťahy

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: referent pre zahraničné vzťahy, Oddelenie organizačné, protokolu a zahraničných vzťahov.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – humanitné zameranie,
 • anglický jazyk na úrovni C1, ďalší cudzí jazyk výhodou,
 • znalosť protokolu a spoločenskej etikety výhodou,
 • ovládanie práce s PC - Microsoft Office, Internet.

Iné kritéria a požiadavky:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť
 • komunikatívnosť, flexibilita,
 • samostatnosť, precíznosť, dôslednosť,
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • diskrétnosť.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.

Výška mzdy: od  1 100,- €

Popis pracovného miesta: Príprava, organizácia a protokolárne zabezpečenie oficiálnych návštev, prijatí a pracovných rokovaní na úrovni predsedu KSK, vrátane súvisiacej administratívy.

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. 

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: kariera@vucke.sk do 14.11.2023 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Právne a personálne oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Pohovory s uchádzačmi boli zrušené

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.11.2023 16:54
Upravené: 24.01.2024 13:50

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001