Referent územného plánovania

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že s účinnosťou od 1.6.2023 disponuje voľným pracovným miestom: referent územného plánovania, na Odbore regionálneho rozvoja, Oddelenie územného plánovania a životného prostredia.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním architektúra, urbanizmus, stavebníctvo,
 • prehľad a orientácia v súčasných trendoch urbanizmu a smart technológiách,
 • ovládanie práce s PC - Microsoft Office, internet,
 • ovládanie anglického jazyka na komunikačnej úrovni výhodou.

Iné kritéria a požiadavky:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť,
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť,
 • precíznosť, dôslednosť,
 • komunikatívnosť, asertivita,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • kreativita, príjemné vystupovanie,
 • flexibilita.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.

Výška mzdy: od  1000,- EUR

Popis pracovného miesta: Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie v zmysle platnej legislatívy, spracovanie stanovísk k územným dokumentom miest a obcí, odborná pomoc obciam pri územnom plánovaní.

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. 

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: kariera@vucke.sk do 9.5.2023 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Právne a personálne oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Zápisnica z pohovorov

Autor/zdroj: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.05.2023 15:56
Upravené: 23.01.2024 11:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001