Referent správy a metodického riadenia škôl a školských zariadení

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: referent správy a metodického riadenia škôl a školských zariadení na Oddelení riadenia a rozvoja školstva, Odbor školstva.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • osobitný kvalifikačný predpoklad v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z., najmä:
 • požiadavku odbornej a pedagogickej spôsobilosti pre niektorý druh alebo typ strednej školy,
 • požiadavku minimálne piatich rokov pedagogickej praxe,
 • prax v oblasti verejnej správe výhodou,
 • ovládanie práce s PC, kancelárskeho balíka MS Office, aSc agendy,
 • ovládanie anglického jazyka na úrovni B1 výhodou.

Iné kritéria a požiadavky:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť,
 • presnosť,
 • zodpovednosť,
 • samostatnosť,
 • odolnosť voči stresu,
 • flexibilita.

Požadované doklady:

 • žiadosť
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

Výška mzdy: od  1 200,- EUR

Popis pracovného miesta: Vybavovanie agendy súvisiacej so zákonmi v oblasti školskej oblasti, kontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, vydávať organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení na príslušný školský rok v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a pod.

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. 

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: kariera@vucke.sk do 1.12.2023 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Právne a personálne oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Zápisnica z pohovorov

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.11.2023 13:05
Upravené: 23.01.2024 11:57

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001