Referent GIS

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že s účinnosťou od 16.12.2023 disponuje voľným pracovným miestom: referent GIS na Referáte GIS, na Oddelení územného plánovania a životného prostredia, Odbor regionálneho rozvoja.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa so zameraním na GIS,
 • znalosti z práce s GIS (QGIS, ArcGIS,...),
 • prehľad a orientácia v súčasných trendoch GIS a smart technológiách,
 • angličtina – pokročilý
 • výhodou znalosť problematiky územného plánovania.

Iné kritéria a požiadavky:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť,
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť,
 • precíznosť,
 • komunikatívnosť, asertivita,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • diskrétnosť, spoľahlivosť
 • kreativita,
 • flexibilita.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.
 • Výška mzdy: od 1 100,- EUR

Popis pracovného miesta:

 • práca s geodátami v kontexte budovania regionálnej infraštruktúry priestorových informácií (rSDI) Košického kraja
 • spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie kraja, zakladanie a aktualizácia súborov GIS
 • publikovanie geodát a čiastkové interaktívne analytické výstupy, spracovanie mapových výstupov
 • analýza, modelovanie a pasportizácia demografických, fyzicko-geografických a sociálno-ekonomických charakteristík územia

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: kariera@vucke.sk do 19.12.2023 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Právne a personálne oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Zápisnica z pohovorov

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.12.2023 14:15
Upravené: 22.01.2024 16:00

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001