Referent cien

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: referent cien, na Odbore financií.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, v odbore ekonómia,
 • prax v ekonomickej oblasti 3 roky,
 • ovládanie práce s PC - Microsoft Office, Internet,
 • všeobecný rozhľad, orientácia v oblasti samosprávy a skúsenosti v oblasti samosprávy výhodou.

Iné kritéria a požiadavky:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme- bezúhonnosť,
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť,
 • precíznosť, dôslednosť,
 • komunikatívnosť, asertivita,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • diskrétnosť.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.

Výška mzdy: od  1 000,- €

Popis pracovného miesta: Práce spojené s reguláciou cien miestneho významu podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vydávanie cenových výmerov a cenovo regulačných opatrení, spracovanie podkladov a analýz pre rozhodovanie o cenách. Práce spojené s výkonom cenovej kontroly nad právnickými osobami poskytujúcimi služby verejnej autobusovej dopravy.

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. 

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: kariera@vucke.sk do 11.10.2023 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Právne a personálne oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Pohovory s uchádzačmi boli zrušené

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.10.2023 10:00
Upravené: 24.01.2024 13:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001