Údržbár

LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139, 044 21 Šemša oznamuje, že disponuje s pracovným miestom „Údržbár“ na trvalý pracovný pomer s možným nástupom ihneď

Názova pracovného miesta: údržbár

Pracovná oblasť: sociálne služby

Miesto výkonu práce: LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139, 044 21  Šemša

Pracovný čas: 1-zmenný

Pracovný pomer: na dobu určitú, s možnosťou následného predĺženia pracovnej zmluvy na dobu neurčitú

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • Stredné vzdelanie, učňovské vzdelanie

Prax v odbore:

 • Minimálne 1 rok

Iné kritéria a požiadavky:

 • zdravotná spôsobilosť na výkon predmetného druhu práce
 • osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť
 • vodičské oprávnenie skupiny B, skupiny T- vítané
 • manuálna zručnosť

Benefity :

 • stravovanie (obed) v jedálni zariadenia za 0,50 € na zamestnaca/deň
 • sociálnych fond 100€ na zamestnanca/rok
 • príspevok na zdravotnú starostlivosť 30 € na zamestnanca/rok
 • nárok na rekreačný príspevok 275 € po odpracovaní 24 mesiacov
 • osobný príplatok po skončení skúšobnej doby
 • koncoročné/ polročné/ odmeny
 • príspevok zamestnávateľa na DDP

Výška mzdy:

 • zamestnanec bude ohodnotený podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme minimálny FP 750,00 € / 2 plat. trieda 1 plat.stupeň / závisí od dĺžky praxe zamestnanca + osobný príplatok po skončení skúšobnej doby

Písomné žiadosti do zamestnania zasielajte spolu s týmito prílohami:

 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom najvyššom vzdelaní

na adresu: LÚČ – Domov sociálnych služieb, Šemša 139, 044 21 Šemša, alebo e-mailom na adresu: tibor.klema@vucke.sk, stefania.sestakova@vucke.sk

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí splňajú stanovené podmienky.

“Osobné údaje úchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm.b/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky oganizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a/ GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.”

Autor/zdroj: LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139, 044 21 Šemša
Zverejnil: Adam Svoboda
Vytvorené: 07.12.2023 12:42
Upravené: 07.12.2023 12:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001