Pomocný kuchár/kuchárka

DOMKO Domov sociálnych služieb, Park mládeže 3, Košice oznamuje, že má voľné 1 pracovné miesto na pracovnú pozíciu „pomocný kuchár/kuchárka s možným nástupom od 1.6.2023 Pracovná pozícia je obsadzovaná na pracovisko: Park mládeže 3, Košice.

Požadované kvalifikačné predpoklady :

Nižšie odborné vzdelanie

Prax v odbore: nepožadujeme

Výška mzdy:    

zamestnanec bude ohodnotený podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme

1 plat. trieda - plat. stupeň  závisí od dĺžky praxe zamestnanca min. 700,- EUR

Iné kritéria a požiadavky

  • zdravotná spôsobilosť na výkon práce v potravinárstve
  • hygienické minimum
  • manuálna zručnosť
  • samostatnosť, zodpovednosť
  • spoľahlivosť

Pracovná náplň

  • Pomocná práca pri výrobe jedál, zber a umývanie kuchynského riadu, čistenie a obsluha jednoúčelových kuchynských strojov a pod.
  • Výroba jednoduchých druhov teplých jedál, polievok, cukrárskych výrobkov alebo jedál studenej kuchyne, dohotovovanie a výdaj jedál alebo rôznych príloh k hlavným jedlám.

Požadované doklady:

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • Profesijný životopis
  • Doklad o vzdelaní

Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť, spolu s požadovanými dokladmi, na adresu zariadenia: DOMKO Domov sociálnych služieb, Park mládeže 3. 04001 Košice, alebo elektronicky na adresu: dsskepm@gmail.com

Informácie : Pčolová Mária, tel: 055/6001915, 0910 917 486

Na výberové konanie budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom. Uchádzači budú kontaktovaní telefonicky alebo emailom

Informácia o spracovaní osobných údajov:

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto
spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: DOMKO Domov sociálnych služieb, Park mládeže 3, Košice
Zverejnil: Adam Svoboda
Vytvorené: 03.05.2023 11:06
Upravené: 03.05.2023 11:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001