Vedúci referátu - Sekretariát Rady partnerstva

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: Vedúci referátu - Sekretariát Rady partnerstva, na Odbore regionálneho rozvoja.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • prax na riadiacej pozícii min. 5 rokov, v oblasti verejnej správy alebo štátnej správy výhodou,
 • znalosť problematiky Európskych štrukturálnych a investičných fondov,
 • anglický jazyk – pokročilý,
 • ovládanie práce s PC - Microsoft Office, Internet.

Iné kritéria a požiadavky:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme- bezúhonnosť,
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť,
 • organizačné schopnosti,
 • precíznosť, dôslednosť,
 • komunikatívnosť, asertivita,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • diskrétnosť.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

Výška mzdy:  od 1 200,- €

Popis pracovného miesta: Zabezpečenie organizačných, vecných a administratívnych úloh spojených s činnosťou Sekretariátu Rady Partnerstva.

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. 

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: kariera@vucke.sk do 15.06.2022 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Právne a personálne oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.06.2022 16:24
Upravené: 06.06.2022 16:27

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001